Flagi quiz, wynik #ri554n

20 ok
0 źle

Czas

18s

Punkty

5640

Zagraj w quizie

Wyniki quizu

1. ok
Algieria
5. ok
Indie
14. ok
Afganistan
16. ok
Libia
17. ok
Austria

Wyniki quizu będzie przechowywana w:
https://www.flagi-panstw.pl/kwiz/wynik/ri554n