Oznacz Zjednoczone: Organizacja

G8

NATO

OPEC

Unia Europejska