Jednostka monetarna: Korona słowacka

Zdjęcia, fotografie

Korona słowacka Korona słowacka Korona słowacka Korona słowacka
Źródło: Wikipedia

Kraje z tej waluty

/