Jednostka monetarna: Korona słowacka

Zdjęcia, fotografie

Korona słowacka Korona słowacka Korona słowacka Korona słowacka
Źródło: Wikipedia

Członkowskie korzystające walutę Korona słowacka

/