Jednostka monetarna: Łat

Zdjęcia, fotografie

Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat
Źródło: Wikipedia

Kraje z tej waluty

/