Jednostka monetarna: Łat

Zdjęcia, fotografie

Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat Łat
Źródło: Wikipedia

Członkowskie korzystające walutę Łat

/