Jednostka monetarna: Dolar Zimbabwe

Zdjęcia, fotografie

Dolar Zimbabwe Dolar Zimbabwe
Źródło: Wikipedia

Członkowskie korzystające walutę Dolar Zimbabwe

/